Jättekragskivling (Stropharia rugosa annulata) försäljning från 15 mars 2018