Mycel av ostronmussling odlat på närproducerad råg 1kg